Положення про координаційну раду Миколаївського регіонального центру Інституту обдарованої дитини НАПН України

1. Загальні положення

1.1. З метою забезпечення координації діяльності Миколаївського регіонального центру Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України (далі – Центр) на території Миколаївської області, створюється координаційна рада  (далі  – рада).

1.2. Рада є громадським об’єднанням без прав юридичної особи, що сприяє підвищенню рівня професійної компетентності педагогів Миколаївської області у виявленні, навчанні, розвитку та вихованні обдарованої дитини.

1.3. Рада сприяє здійсненню діагностичної, науково-методичної, дослідно-експериментальної, інформаційно-аналітичної, організаційно-просвітницької діяльності Центру на території Миколаївської області.

1.4. Рада здійснює свою діяльність у взаємодії з органами місцевого самоврядування, включаючи муніципальні органи управління освітою, з освітніми установами, розташованими на території Миколаївської області, зацікавленими громадськими об’єднаннями, організаціями, підприємствами.

1.5. Координаційна рада діє відповідно до Положення про Центр. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, державними законодавчими актами, указами й розпорядженнями Президента України, постановами й розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними правовими актами органів виконавчої влади, правовими актами органів місцевого самоврядування й даним Положенням.

 

2. Порядок формування й склад координаційної ради Центру

2.1. Рада формується із числа представників РМК (ММК), відповідальних за роботу з обдарованою дитиною, керівників освітніх установ, організацій, підприємств Миколаївської області, зацікавлених громадських об’єднань, організацій.

2.2. Чисельність і персональний склад ради узгоджується відкритим голосуванням членів координаційної ради.

2.3. До складу ради входять голова, заступник голови, секретар та інші члени Ради.

2.4. Координаційну раду очолює її голова, який обирається з числа членів ради відкритим голосуванням.  Голова ради направляє діяльність ради, керує засіданнями ради, представляє раду у відносинах із органами влади, органами місцевого самоврядування, освітніми установами, зацікавленими суспільними об’єднаннями, організаціями, підприємствами.

2.5. Заступник голови ради обирається з числа членів ради й здійснює поточну координацію діагностичної, науково-методичної, дослідно-експериментальної, інформаційно-аналітичної, організаційно-просвітницької діяльності Центру. У випадку тимчасової відсутності голови ради, заступник голови здійснює його повноваження, включаючи проведення засідань ради й представництво його у відносинах із органами місцевого самоврядування, освітніми установами, зацікавленими суспільними об’єднаннями, організаціями, підприємствами.

2.6. Секретар ради обирається із числа членів ради й здійснює поточну роботу щодо організації діяльності ради, ведення діловодства, забезпечення організаційного й інформаційного зв’язку між членами ради, органами місцевого самоврядування, освітніми установами, суспільними об’єднаннями, організаціями, підприємствами.

2.7. Члени ради можуть мати постійні або тимчасові доручення, що випливають із завдань і повноважень ради. 

3. Завдання ради

3.1. Координація діяльності закладів освіти щодо підвищення рівня професійної компетентності педагогів Миколаївської області у виявленні, навчанні, розвитку та вихованні обдарованої дитини.

3.2. Сприяння дослідно-експериментальним дослідженням Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України.

3.3. Поширення досвіду новаторської роботи з обдарованими дітьми.

3.4. Сприяння реалізації інноваційних проектів освітніх установ, спрямованих на розвиток і вдосконалення системи роботи з обдарованими дітьми в регіоні.

3.5. Створення і координація роботи очно-дистанційної школи для обдарованої та здібної учнівської молоді. 

4. Організація роботи координаційної ради

4.1. Управління діяльністю ради здійснює голова ради.

4.2. Формою роботи координаційної ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше п’яти разів на рік, і оформлюються протоколами. Засідання ради вважаються такими, що відбулися, якщо в них узяло участь більше половини від установленої кількості членів ради. Протоколи засідань підписуються головою та секретарем ради.

4.3. Рішення ради приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів.

4.4. Із числа членів ради можуть створюватися робочі групи, групи експертів із метою здійснення заходів щодо діагностичної, науково-методичної, дослідно-експериментальної, інформаційно-аналітичної, організаційно-просвітницької діяльності Центру. 

5. Повноваження координаційної ради

5.1. Повноваження ради визначаються її завданнями, умовами розмежування повноважень у галузі освіти й між органами місцевого самоврядування, освітніми установами.

5.2. Рада має право:

5.2.1. Розробляти та приймати програми роботи з обдарованою молоддю на території Миколаївської області;

5.2.2. Організовувати та проводити заходи щодо діагностичної, науково-методичної, дослідно-експериментальної, інформаційно-аналітичної, організаційно-просвітницької діяльності Центру.

5.2.3. Рекомендувати органам управління освіти здійснення окремих заходів, спрямованих на підвищення рівня професійної компетентності педагогів Миколаївської області у виявленні, навчанні, розвитку та вихованні обдарованої дитини.

5.2.4. Залучати представників органів місцевого самоврядування, освітніх установ і громадськості (за узгодженням) до обговорення й реалізації заходів щодо основних напрямів діяльності Центру.

5.3. Рада ухвалює рішення з питань діагностичної, науково-методичної, дослідно-експериментальної, інформаційно-аналітичної, організаційно-просвітницької діяльності Центру. Рішення ради мають рекомендаційний характер для освітніх установ Миколаївської області.

5.4. Рада здійснює повноваження на громадських засадах.

   
   
   

Опитування  

Як Ви дізнались про Центр обдарованої дитини?

Інформація на сайті МОІППО - 53.5%
Передача по телебаченню - 6.3%
Інформація в газеті - 7.1%
Порадили колеги або друзі - 18.9%
Випадково - 14.2%

Всього голосів:: 127
Голосование по этому опросу закончилось в: 15 трав. 2015 - 00:00
   
© 2012 Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Сокуренко Олена Олексіївна.